ILMAISET TOIMITUSKULUT YLI 100€ TILAUKSIIN

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä
  Meri Mort
  2401697-1
  c/o Studio Très

Eurantie 8-10 LH 210
00550 Helsinki

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Meri Mort, merimort@gmail.com
 2. Rekisterin nimi
  merimort.com -verkkokaupan asiakasrekisteri
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoitus on merimort.com -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi. Kävijäanalytiikka tietoja käytetään sivuston käytettävyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  – Nimi
  – Osoite
  – Sähköpostiosoite
  – Puhelinnumero
  – Tilaustiedot, kuten tilausten lukumäärä ja sisältö sekä maksutapatiedot
  – Markkinointikiellot ja -luvat-Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selailutiedot
  – Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja havainnoidaan palvelun käytön yhteydessä.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Havainnoituja tietoja (sivuston käyttäjäseuranta-analytiikka) saatetaan käsitellä EU:n ulkopuolella. Tietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti. Asiakkaan luovuttamia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.
 8. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
  Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viittaamme tarpeeseen käsitellä tietoa palvelun toteuttamiseksi. Kävijäanalytiikan kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen.
 9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin sekä vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Kirjallinen poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 10. Kävijäanalytiikka
  merimort.com -sivustolla käytetään Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. Seurantaohjelman seurantakoodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella, jos kävijä on sen sallinut. Google Analytics yksilöi käyttäjän teknisilla tunnisteilla (mm. evästeet, engl. cookies). Käyttäjien IP-osoitteet anonymisoidaan, jotta kävijät eivät ole tunnistettavissa. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla. Google Analytics käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita Meri Mort käyttää kävijämäärän tilastointiin ja palvelun parantamiseen. Analytiikkatietoja yhdistetä muihin tietolähteisiin, esimerkiksi tilaustietoihin.
Updating…
 • Ostoskori on tyhjä.